REINCARNATIETHERAPIE

Wanneer er nog verder terug wordt gegaan naar een vorig leven spreken we over reïncarnatietherapie. In bepaalde gevallen kan het zinvol zijn om op die manier patronen die zich in meerdere levens herhalen te doorbreken.
Het is overigens niet van belang om te geloven in reïncarnatie voor een goede werking van de therapie.